Lista osobnych dokumentów ze szczegółami dotyczącymi planu połączenia spółek. (Kliknij w wybrany dokument w celu otwarcia. Na wolniejszych łączach i komputerach może to zająć ok. 2 minut.)

Dokument 1
Dokument 2
Dokument 3
Dokument 4
Dokument 5
Dokument 6
Dokument 7
Dokument 8
Dokument 9

 

Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu  zatwierdzająca Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Borek Wielkopolski.
Taryfa wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2018r.

decyzja i pouczenie

taryfa dla zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzania ścieków